Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć

 • Obserwuj produkt:
 • Producent: PROGRA

 • Historia ceny
 • Czas realizacji: 2-5 dni
 • 345,00 zł z VAT

 • Cena produktu z transportem od: 345,00 zł z VAT – Paczkomat InPost (transport gratis)

  Cena produktu z transportem od:
  345,00 zł z VAT – Paczkomat InPost (transport gratis)
 • Warunki i koszty dostawy
  Cena z transportem:
  345,00 zł Paczkomat InPost (bezpłatnie)
  368,00 zł Kurier - DPD (+23,00 zł)
  368,00 zł Kurier - InPost (+23,00 zł)
  368,00 zł Kurier - DHL24 (+23,00 zł)
 • Kod: PROGRA_POR_ZAW_P1_C1

Oprogramowanie "Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć" przeznaczone jest dla doradców zawodowych oraz osób prowadzących zajęcia związane z poradnictwem zawodowym. Z powodzeniem może zostać wykorzystane przez nauczycieli i pedagogów w szkole podstawowej lub szkole średniej.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: Polska
 • Ilość stanowisk: 5
 • Typ licencji: komercyjna
 • Ważność licencji: Wieczysta

"Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć" zawiera zbiór scenariuszy, na podstawie których mogą być prowadzone zajęcia dla młodzieży. Za ich pomocą można przekazać wszelkie niezbędne informacje niezbędne na etapie podejmowania decyzji związanych z procesem edukacji i wyborem zawodu. Wybory te mają niebagatelny wpływ na ich dalsze życie, więc pomoc na tym etapie życia jest niezbędna.

Dzięki zawartym w programie narzędziom przygotujesz interesujące w treść i informacje zajęcia dotyczące poradnictwa zawodowego. Scenariusze zajęć zawierają informacje dotyczące:

 • Czasu potrzebnego do realizacji zajęć
 • pomocy dydaktycznych pomocnych w prawidłowym przeprowadzeniu zajęć (w tym opis gotowych narzędzi wykorzystywanych w ich trakcie)
 • celów, które należy osiągnąć
 • treści, które powinien przyswoić uczeń podczas zajęć
 • przebiegu zajęć z instrukcjami dotyczącymi przeprowadzeniem kolejnych ćwiczeń
 • wykaz źródeł z których powstały scenariusze oraz źródła mogące poszerzyć wiedzę związaną z tematyką zajęć

Oprogramowanie pozwoli na przeprowadzenie ciekawych zajęć z poradnictwa zawodowego, gdyż posiada ono wszelkie niezbędne informacje oraz narzędzia przydatne w tego typu zajęciach.
Scenariusze zawierają multimedialne prezentacje, które przyczynią się do lepszego zrozumienia i przekazania informacji słuchaczom. Wśród informacji znajdują się dane na temat czasu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć, pomocy niezbędnych w prawidłowym zrealizowaniu zajęć (dostępny jest również opis gotowych narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć). W scenariuszach znajdują się również informacje o zakładanych celach do osiągnięcia, opisie przebiegu zajęć (zawiera on dokładne instrukcje związane z kolejnymi ćwiczeniami oraz zagadnieniami, które uczeń powinien poznać), scenariusze zajęć zawierają także wykaz źródeł, dzięki którym powstały dane scenariusze. Wykazy te można wykorzystać do zdobycia kolejnych informacji związanych z bieżącą tematyką zajęć.

Poniżej przedstawione zostały dostępne tematy zajęć, kolejne poziomy są w przygotowaniu. Poziomy 2 i 3 kontynuują tematykę dostępną na poziomie 1. Zawierają coraz bardziej zaawansowane treści. Pozwolą uczniom na lepsze poznanie własnych zdolności i zagadnień rządzących rynkiem pracy.

Opis poszczególnych poziomów:

Poziom 1 część 1 (13 tematów, 14 zajęć)

 • Moduł: Poznanie siebie
  • Samowiedza - źródła poznania siebie (1x45min)
  • Poznaję siebie - zdolności, które posiadam (1x45min)
  • Poznaję siebie - moje zainteresowania (1x45min)
  • Poznaję swoje potrzeby, wartości (1x45min)
  • Moje cele życiowe (1x45min)
  • Moja kariera - zawód i edukacja (1x45min)
 • Moduł: Rynek pracy
  • Różnorodność świata zawodów (1x45min)
  • Świat zawodów nie jest mi obcy (1x45min)
  • Warto pracować - powody, dla których ludzie pracują (1x45min)
  • Mój plan na biznes (1x45min)
  • Edukacja a rynek pracy (1x45min)
  • Specyfikacja uczenia się a planowanie kariery zawodowej (2x45min)
  • Uruchom swoją wyobraźnię (1x45min)

Poziom 1 część 2 (13 tematów, 16 zajęć)

 • Moduł: Uczenie się
  • Korzyści płynące ze stosowania metod szybkiej nauki (1x45min)
  • Metody uczenia się: Mózgi pamięć - mnemotechniki (1x45min)
  • Metody szybkiej nauki (2x45min)
  • Praktyczne zastosowanie mnemotechnik (1x45min)
  • Metody uczenia się: Mind Mapping (2x45min)
  • Mind Mapping w wersji papierowej (1x45min)
  • Mind Mapping - ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem obszernego materiału do opanowania (1x45min)
 • Moduł: Rozwój kompetencji kluczowych
  • Przedsiębiorczość i ja (1x45min)
  • Asertywność - umiejętność otwartego wyrażania siebie (1x45min)
  • Budowanie pozytywnej samooceny (1x45min)
  • Motywacja - metody motywowania się (1x45min)
  • Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej (2x45min)
  • Komunikacja niewerbalna jako narzędzie w budowaniu relacji z otoczeniem (1x45min)

Poziom 2 część 1 (13 tematów, 14 zajęć)

 • Moduł: Poznanie siebie
  • Poznaję siebie - moje zasoby (1x45min)
  • Poznanie siebie w kontekście przyszłych wyborów zawodowych (1x45min)
  • Moje zainteresowania a moje wybory zawodowe (1x45min)
  • Rozwijanie umiejętności dostrzegania własnych atutów (2x45min)
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby (1x45min)
  • Trzy kroki do wyboru zawodu (1x45min)
  • Planowanie przyszłości (1x45min)
  • Ja i moja przyszłość zawodowa (1x45min)
 • Moduł: Rynek pracy
  • Świat zawodów a moje wybory zawodowe (1x45min)
  • Moja edukacja a rynek pracy (1x45min)
  • Zawody przyszłości (1x45min)
  • Możliwości poszukiwania pracy (1x45min)
  • Rynek pracy - oczekiwania pracodawców względem pracowników (1x45min)

Poziom 2 część 2 (13 tematów, 18 zajęć)

 • Moduł: Rynek pracy
  • Sposoby poszukiwania pracy (1x45min)
  • Przedsiębiorczość a rynek pracy (1x45min)
  • Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką (1x45min)
  • Autoprezentacja - przygotowanie własnego wystąpienia (1x45min)
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (3x45min)
  • Mnemotechniki - praktyczne zastosowanie (2x45min)
  • Zastosowanie mnemotechnik w pozytywnym kształtowaniu swojego wizerunku (2x45min)
 • Moduł: Rozwój kompetencji kluczowych
  • Praca w grupie. Zasady efektywnej komunikacji (1x45min)
  • Nauka skutecznego komunikowania (2x45min)
  • Cechy dobrego lidera (1x45min)
  • Umiejętność efektywnego zarządzania czasem (1x45min)
  • Asertywność i skuteczna komunikacja interpersonalna (1x45min)
  • Moja przedsiębiorczość w kreowaniu wizerunku na rynku pracy (1x45min)

Poziom 3 część 1 (13 tematów, 15 zajęć)

 • Moduł: Poznanie siebie
  • Poznaj siebie zanim wybierzesz. Analiza SWOT własnej osoby (1x45min)
  • Moje predyspozycje - moja osobowość, mój temperament (1x45min)
  • Tworzenie indywidualnego planu działania (1x45min)
 • Moduł: Rynek pracy
  • Rynek pracy i mechanizmy jego funkcjonowania (1x45min)
  • Ja na rynku pracy, czyli zderzenie oczekiwań z rzeczywistością (1x45min)
  • Dostępne strategie realizowania własnego potencjału w warunkach rynkowych (1x45min)
  • Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką (1x45min)
  • Analiza podstawowych błędów popełnianych przez osoby poszukujące pracy (1x45min)
  • Trudne pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej (1x45min)
  • Autoprezentacja - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (3x45min)
  • Aktywne poszukiwanie pracy (1x45min)
  • Poszukiwanie pracy z wykorzystaniem komputera (1x45min)
  • Rynek pracy. Droga pierwsza - własna firma. (1x45min)

Poziom 3 część 2 (13 tematów, 14 zajęć)

 • Moduł: Rynek pracy
  • Zakładam własną firmę (1x45min)
  • Rynek pracy. Droga druga - praca w firmie (1x45min)
  • Poszukiwanie pracy w sektorze prywatnym (1x45min)
  • Rynek pracy. Droga trzecia - współpraca z sektorem publicznym (1x45min)
  • Szukanie pracy w sektorze publicznym (1x45min)
  • Rynek pracy. Droga czwarta - NGO (1x45min)
  • Zakładanie własnego stowarzyszenia lub fundacji (1x45min)
 • Moduł: uczenie się
  • Mnemotechniki uzupełniające (2x45min)
  • Wykorzystanie mnemotechnik w praktyce (1x45min)
 • Moduł: Rozwój kompetencji kluczowych
  • Komunikacja interpersonalna a efektywność działań (1x45min)
  • Negocjacje - techniki i style negocjacyjne (1x45min)
  • Mój styl negocjacji a moja osobowość (1x45min)
  • Efektywna współpraca w zespole (1x45min)

Poziom 4 część 1 (23 zajęcia)

 • Moduł: Profesjonalne dokumenty aplikacyjne kluczem do sukcesu
  • Wprowadzenie (1x30min)
  • Struktura i dane w CV (1x45min)
  • Rodzaje CV (1x45min)
  • Najczęstsze błędy w CV (1x30min)
  • List motywacyjny i zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych (1x45min)
  • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych i podsumowanie zajęć (1x45min)
 • Moduł: Efektywne poszukiwanie pracy
  • Wprowadzenie (1x45min)
  • Metody poszukiwania pracy (1x45min)
  • Analiza efektywności metod szukania pracy (1x30min)
  • Plan poszukiwania pracy (1x30min)
  • Motywacja a poszukiwanie pracy (1x30min)
  • Wskazówki dotyczące szukania pracy i podsumowanie zajęć (1x30min)
 • Moduł: Rozmowa kwalifikacyjna pod lupą
  • Wprowadzenie (1x45min)
  • Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej (1x60min)
  • Część właściwa rozmowy kwalifikacyjnej (1x60min)
  • Popularne pytania pracodawcy (1x60min)
  • Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej i symulacje rozmów (1x45min)
 • Moduł: Własny biznes czyli jak założyć firmę
  • Wprowadzenie (1x30min)
  • Badanie rynku, źródła finansowania firmy, wybór formy prawnej i opodatkowania firmy (1x45min)
  • Wybór siedziby i nazwy firmy (1x30min)
  • Biznesplan (1x30min)
  • Rejestracja firmy (1x45min)
  • Tworzenie projektu firmy i podsumowanie zajęć (1x60min)

Poziom 4 część 2 (11 zajęć)

 • Moduł: Odkrywanie potencjału zawodowego - bilans kompetencji
  • Wprowadzenie (1x45min)
  • Osobowość (1x30min)
  • Wiedza (1x30min)
  • Umiejętności (1x30min)
  • Zainteresowanie (1x30min)
  • Wartości i style działania (1x45min)
  • Zdrowie i podsumowanie zajęć (1x30min)
 • Moduł: Krok w przyszłość - planowanie kariery zawodowej
  • Wprowadzenie (1x45min)
  • Rodzaje karier zawodowych (1x30min)
  • Proces planowania kariery i wyznaczania celów (1x45min)
  • Tworzenie indywidualnego planu kariery zawodowej (1x60min)

 

Poziom 4 część 3 (19 zajęć)

 • Moduł: Skuteczne zarządzanie sobą w czasie
  • Wprowadzenie (1x30min)
  • Analiza własnego czasu (1x45min)
  • Pożeracze czasu (1x30min)
  • Ustalanie priorytetów i proces planowania (1x45min)
  • Metody zarządzania sobą w czasie (1x45min)
  • Indywidualny plan organizacji czasu i podsumowanie zajęć (1x45min)
 • Moduł: Zarządzanie talentami, czyli jak odkryć i rozwijać swój talent
  • Wprowadzenie (1x30min)
  • Rodzaje talentów i autodiagnoza talentów (1x45min)
  • Zarządzanie talentami i podsumowanie zajęć (1x45min)
 • Moduł: Siła motywacji - jak wzmacniać swoją chęć do działania
  • Wprowadzenie (1x45min)
  • Teorie motywacji (1x45min)
  • Fazy przebiegu motywacji i demotywatory (1x45min)
  • Sposoby zwiększania motywacji do działania i podsumowanie zajęć (1x45min)
 • Moduł: W zgodzie ze sobą. Budowanie pozytywnej samooceny
  • Wprowadzenie (1x30min)
  • Samoocena i jej wpływ na życie człowieka (1x45min)
  • Czynniki wpływające na poziom samooceny i źródła samooceny (1x30min)
  • Rodzaje samooceny (1x45min)
  • Walka z „patologicznym krytykiem” (1x60min)
  • Sposoby podnoszenia poczucia własnej wartości i podsumowanie zajęć (1x30min)

W przypadku zakupu programu do dalszej odsprzedaży konieczne jest podanie klienta końcowego.

Gwarancja wymiany nośnika w przypadku uszkodzenia

Gwarancja wymiany nośnika w przypadku uszkodzenia

Kupujesz bezpiecznie w sprawdzonym sklepie

Kupujesz bezpiecznie w sprawdzonym sklepie
Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Niniejszy opis podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania bez zgody właściciela.
Ikony pochodzą ze strony https://www.flaticon.com/

Na blogu

Blog

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup oprogramowania i sprzętu dla niepełnosprawnych w 2024?

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup oprogramowania i sprzętu dla niepełnosprawnych w 2024?

23-02-2024
W dzisiejszych czasach dostęp do nowoczesnych technologii i możliwość swobodnego poruszania się stanowią fundament uczestnictwa w życiu społecznym. Dla osób niepełnosprawnych te aspekty mogą jednak stanowić znaczące bariery, ograniczając ich aktywność zawodową, edukacyjną oraz... Więcej
Jak wyciszyć dziecko - 9 sposobów na wyciszenie dziecka, gdy jest przebodźcowane

Jak wyciszyć dziecko - 9 sposobów na wyciszenie dziecka, gdy jest przebodźcowane

20-12-2023
Żłóbki, przedszkola, ale i dom to miejsca: gdzie dzieci edukują się, rozwijają swoją kreatywność, poznają siebie, ale i mają styczność z innymi osobami, często dla nich początkowo obcymi. To miejsca, w których ciągle coś się dzieje, które dostarczają dzieciom różnych... Więcej
Zabawki terapeutyczne i edukacyjne – mądry pomysł na prezent dla trzylatka, dwulatka i niemowlaka. Co wybrać? Sprawdź 33 pomysły na prezent dla dziecka.

Zabawki terapeutyczne i edukacyjne – mądry pomysł na prezent dla trzylatka, dwulatka i niemowlaka. Co wybrać? Sprawdź 33 pomysły na prezent dla dziecka.

21-11-2023
Wybór zabawki dla dziecka nie jest prostą sprawą. Wie o tym każdy, kto chociaż raz zmierzył się z tym zadaniem. Trudności może przysporzyć już sam pomysł na prezent. Jeśli dodamy do tego ograniczony budżet lub specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka, to stajemy przed... Więcej