Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://www.arante.pl.

 

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest firma IXION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Radlińskiej 45b, 44-286 Wodzisław Śląski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632409 , NIP:647-21-63-623, REGON: 276132029 (zwana dalej IXION).

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

IXION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą przy ul. Radlińskiej 45b, 44-286 Wodzisław Śląski

adres e-mail: rodo@ixion.pl

 

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z dokonywanymi z nami transakcjami lub podczas kontaktów z nami.

Są to w szczególności dane, które zostaną nam podane w związku z zawieranymi z nami umowami, występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, kontaktując się z nami, składając reklamację lub odstępując od umowy, zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe.

W przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych będziemy posiadali również dane dotyczące numeru konta z którego nastąpiła płatność. W przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy będziemy również przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot.

Zbieramy również dane związane z Twoimi zachowaniami w serwisie. Dane te dotyczą aktywności na stronie naszego serwisu, transakcji, korespondencji z nami, aktywności na stronach osób trzecich (np. Ceneo, Facebook). Są to dane takie jak oglądane produkty, adresy IP, lokalizacje, opinie, dane z plików Cookies. Możemy łączyć je z innymi posiadanymi przez nas danymi i przetwarzać je w celu tworzenia statystyk, analiz na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi oraz w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Należy mieć na uwadze to, że podanie przez Ciebie pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

 • zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. złożenia zamówienia lub rejestracji w serwisie
 • wystawienia faktury VAT
 • otrzymywania newslettera
 • rozpatrywania reklamacji i odstąpienia od umowy

Zakres danych wymaganych do zawarcia z nami umowy lub wykonania innych czynności jest każdorazowo zawarty w formularzu na stronie naszego serwisu.

 

Informujemy także, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – m.in. w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez nas za pomocą systemu edrone.

Informujemy także, że stosowane są następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez nas za pomocą systemu edrone.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazać innym osobom i podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom i instytucjom płatniczym, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne
 • dostawcom licencji na sprzedawane oprogramowanie

 

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Przechowujemy dane przez następujące okresy:

 • Dane dotyczące zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • Dane przetwarzane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu
 • Dane związane z rękojmią i odstąpieniem od umowy - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu
 • Dane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży, danych behawioralnych, usługodawcach, identyfikatorach internetowych.

Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań.

 

Pozostałe zagadnienia

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

 

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 • Ponad 20 lat na rynku

 • tylko legalneoprogramowanie

 • szybkie dostawy

 • możliwość negocjacji cen

 • Bezpieczne zakupy

 • Profesjonalnedoradztwo

 • Przejrzyste zakupy

Na blogu

Wystukiwanie rytmów - terapeutyczna i rozwojowa zabawa + karty pracy

Wystukiwanie rytmów - terapeutyczna i rozwojowa zabawa + karty pracy

26-01-2023
Wystukiwanie rytmów to świetna i pełna radości zabawa, która rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, doskonali analizę i syntezę słuchową oraz wnosi do rozwoju dziecka wiele wartości. Jakich? Sprawdź w naszym artykule. Pobierz darmowe karty pracy i baw się!

więcej

Rysowanie oburącz - karty pracy

Rysowanie oburącz - karty pracy

08-12-2022
Ćwiczenia obiema rękoma jednocześnie pomagają wypracować u dziecka wiele umiejętności. W trakcie takich zabaw pobudzamy do pracy obie półkule mózgowe, ale to nie wszystko... Pobierz nasze darmowe karty pracy i zobacz co jeszcze można z nimi ćwiczyć.

więcej

Gry zręcznościowe w terapii pedagogicznej – przykłady zabaw

Gry zręcznościowe w terapii pedagogicznej – przykłady zabaw

18-11-2022
Jeśli jeszcze nie wykorzystujesz potencjału gier zręcznościowych w terapii pedagogicznej, to pora to zmienić! Jak wykorzystać gry zręcznościowe w terapii pedagogicznej? Sprawdź nasze propozycje zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem kilku popularnych gier.

więcej