Programy terapeutyczne

Page_oprogramowanie-terapeutyczne-264x328

Programy terapeutyczne

Programy terapeutyczne, specjalistyczne, wspierające rozwój, rozwijające specjalne potrzeby edukacyjne

pokaż więcej
Dla kogo? Eduterapeutica Logopedia wersja podstawowa to program logopedyczny, będący niezbędnym narzędziem pracy logopedy. Dzięki aplikacji możliwe jest przeprowadzanie efektywniejszych zajęć logopedycznych z dziećmi. ...
Eduterapeutica Logopedia wersja podstawowa + lustro logopedyczne + bezpłatny transport kurierem
Dla kogo? Eduterapeutica Logopedia jest skutecznym i przyjaznym programem logopedycznym do diagnozy i terapii logopedycznej. Za jej pomocą można dobierać ćwiczenia do potrzeb dziecka i monitorować jego postępy. Przeznac...
Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona + REREK
Dla kogo ? Program Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne 4-8 to zestaw bogatych i ciekawych rozwiązań (m.in. ćwiczeń, gier, kart pracy) mieszczących się w obszarze działań zmierzających ku “uruchomieniu” funkcji poznawcz...
Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8
Dla kogo ? Eduterapeutica Problemy Wychowawcze to zbiór profesjonalnych, obszernych materiałów dydaktycznych, które w sposób systemowy wspierają pracę  szkoły (dyrektora, nauczycieli, wychowawców, terapeutów), w profilaktyce, r...
Eduterapeutica - Problemy wychowawcze: Zestaw + Karty obrazkowe emocje
MÓWik Print jest programem przeznaczonym do edycji i druku symboli. Stworzone tablice mogą zostać wykorzystane przez osoby niemówiące jako metoda komunikacji alternatywnej.   Informacje o programie Licen...
Mówik Print 3.0

Mówik Print 3.0

435,00 zł 450,00 zł
Dla kogo? Aplikacja do komunikacji alternatywnej i wspomagającej Mówik 2.0 przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz mających problemy z mówieniem. Przyda się osobom po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, jak rów...
Mówik 2.0 + tablet + wzmocnione etui + Przycisk Blue2
Dla kogo? Program Mówik 2.0 przeznaczony jest dla osób mających problemy z mówieniem. Polecany jest osobom po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, jak również dzieciom i młodzieży z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa o...
Mówik 2.0

Mówik 2.0

975,00 zł 990,00 zł
Dla kogo ? Cognitomniac Kompetencje Społeczne to komputerowa forma terapii – narzędzie przeznaczone dla osób w każdym wieku, które mają problem z poprawnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Gry wchodzące w skład programu posze...
Cognitomniac Kompetencje Społeczne + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Komunikacja to komputerowa forma terapii stworzona z myślą o osobach w każdym wieku, wymagających rozwoju oraz poprawy funkcji komunikacyjnych. Pakiet przeznaczony jest dla terapeutów, psychologów, pedag...
Cognitomniac Komunikacja + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Uwaga to komputerowa forma terapii – narzędzie przeznaczone dla osób  w każdym wieku, które mają trudności z koncentracją i skupieniem uwagi. Dzięki zastosowaniu programu użytkownik ćwiczy podzielność uw...
Cognitomniac Uwaga + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Pamięć to komputerowa forma terapii – narzędzie przeznaczone dla osób  w każdym wieku, które mają trudności z pamięcią oraz zapamiętywaniem. Program znajdzie swoje zastosowanie u pacjenta/ucznia mającego...
Cognitomniac Pamięć + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Myślenie to komputerowa forma terapii – narzędzie przeznaczone dla osób  w każdym wieku. Ćwiczy i rozwija myślenie operacyjne, abstrahowanie, kojarzenie oraz kategoryzację. Może być wykorzystywane przez ...
Cognitomniac Myślenie + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Postrzeganie to komputerowa forma terapii – narzędzie przeznaczone dla osób  w każdym wieku, które mają problem z narządem wzroku, skupieniem uwagi oraz przetwarzaniem elementów przestrzeni. Gry wchodząc...
Cognitomniac Postrzeganie + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Autyzm to komputerowa forma terapii i rehabilitacji osób autystycznych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Mogą z niej korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Program przeznaczony jest dla terapeutów...
Cognitomniac Autyzm + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac ADHD pakiet stworzony z myślą o dzieciach w wieku szkolnym z zaburzeniem koncentracji i skupienia uwagi, szczególnie z ADHD, ADD. Dzięki zastosowaniu programu użytkownik ćwiczy pamięć, wiedzę o klasyfika...
Cognitomniac ADHD + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Trudności Szkolne to program terapeutyczny przeznaczone do wsparcia w codziennej nauce dzieci i młodzieży bez zaburzeń. Wpływa przede wszystkim na rozwój funkcji poznawczych. Gry wchodzące w skład zestaw...
Cognitomniac Trudności szkolne + Porusz Umysł PLUS
Dla kogo ? Cognitomniac Dorosły to pakiet stworzony z myślą o osobach dorosłych bez zaburzeń, które chcą poprawić swoje kompetencje poznawcze w obszarach takich jak: myślenie, pamięć i wiedza ogólna.  Sprawdzi się doskonale u s...
Cognitomniac Dorosły

Cognitomniac Dorosły

2 525,00 zł 2 599,00 zł
Bestsellery
Dla kogo? Eduterapeutica Problemy Wychowawcze: Uzależnienia to multimedialny program edukacyjny przeznaczony do pracy z uczniami klas 1-8 szkoły podstawowej. Pomaga w uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnień, rozpoznawan...
Eduterapeutica - Problemy wychowawcze: Uzależnienia
Dla kogo ? Program „Eduterapeutica- problemy emocjonalne” to pomoce dydaktyczne, które skupiają swoją uwagę  na całym spektrum problemów emocjonalnych, począwszy od ich natury aż po efektywne sposoby radzenia. Pozwala to  łatwo z...
Eduterapeutica - Problemy wychowawcze: Problemy Emocjonalne
Dla kogo ? Program Eduterapeutica przemoc i agresja to gotowa strategia racjonalnego prowadzenia dzieci młodszych oraz nastolatków przejawiających zachowania ryzykowne takie jak: przemoc i agresja. Te dwa problemy wychowawcze  ...
Eduterapeutica - Problemy wychowawcze: Przemoc i agresja
  Dla kogo? Eisystem Autyzm to pakiet przeznaczony w szczególności dla nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych, ale równie dobrze sprawdzi się w pracy pedagogów i terapeutów. Zawiera cenne wskazówki, jak postępować w pracy z...
Eduterapeutica Autyzm + książka Lego w terapii autyzmu
Dla kogo? Program logopedyczny Logopedia Pro „Zabawy słowem” to ciekawy pomysł na zajęcia stymulujące rozwój języka  poprzez m.in. wzbogacenie słownictwa , rozwój umiejętności gramatycznych oraz korekcję specyficznych j...
eduSensus Logopedia Pro - Zabawy Słowem + mikrofon
Dla kogo?   Harmonijny rozwój przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-7 lat.  Jest pakietem pomocy dydaktycznych, pozwalającym nauczycielowi wprowadzić dzieci w multimedialny świat zabawy i nauki. Dzięki atrakcyjnym ćwi...
HARMONIJNY ROZWÓJ - pakiet + Złapmy Lwa 3x4 + bezpłatny transport kurierem
Bestsellery
Stworzony z myślą o dzieciach z wadą wymowy, program Logopedyczne Zabawy. Część II - S, Z, C, DZ ma za zadanie wzbogacić i uprzyjemnić zarówno dzieciom, jak i terapeutom, czas wspólnie spędzony na terapii. Zawiera on kil...
Logopedyczne Zabawy. Część II - S, Z, C, DZ
Stworzony z myślą o dzieciach z wadą wymowy, program Logopedyczne Zabawy. Część IV - J, L, R ma za zadanie wzbogacić i uprzyjemnić zarówno dzieciom, jak i terapeutom, czas wspólnie spędzony na terapii. Zawiera on kilkana...
Logopedyczne Zabawy. Część IV - J, L, R
Program logopedyczny stworzony z myślą o dzieciach z wadą wymowy, program Logopedyczne Zabawy. Część VII - słuch fonemowy ma za zadanie wzbogacić i uprzyjemnić zarówno dzieciom, jak i terapeutom, czas wspólnie spędzony n...
Logopedyczne Zabawy. Część VII - słuch fonemowy
Program logopedyczny stworzony z myślą o dzieciach z wadą wymowy, program Logopedyczne zabawy. Część VI – różnicowanie szeregów ma za zadanie wzbogacić i uprzyjemnić zarówno dzieciom, jak i terapeutom, czas wspólnie spęd...
Logopedyczne Zabawy. Część VI – różnicowanie szeregów
Zestaw Harmonijny Rozwój - Ekologia i środowisko przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ta pomoc dydaktyczna zawiera aplikacje przeznaczone na tablice interaktywne jak i materiały pozwalające dzieciom pracować z d...
HARMONIJNY ROZWÓJ – Ekologia i środowisko
Zestaw Harmonijny Rozwój - Przyroda i czas przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ta pomoc dydaktyczna zawiera aplikacje przeznaczone na tablice interaktywne jak i materiały pozwalające dzieciom pracować z dala od...
HARMONIJNY ROZWÓJ – Przyroda i czas
Harmonijny Rozwój - Słowa i znaki jest pakietem zawierającym gry interaktywne, karty pracy oraz grę wielkoformatową "Słowa, litery, wyrazy". Ćwiczenia dostępne z zestawie kształtują grafomotorykę, uczą pracy zespołowej o...
HARMONIJNY ROZWÓJ – Słowa i znaki
Harmonijny Rozwój - Liczenie i porównywanie jest pakietem pomocy dydaktycznych, zawierającym gry interaktywne, karty pracy oraz grę wielkoformatową "Zbiory i liczby". Ćwiczenia dostępne z zestawie kształtują percepcję, u...
HARMONIJNY ROZWÓJ – Liczenie i porównywanie
Harmonijny Rozwój - Poznawanie i rozumienie zawiera ćwiczenia przygotowujące dzieci do nauki w szkole. Zadania mogą być wykonywane indywidualnie oraz w grupach, dzięki czemu dzieci nabywają dodatkowe umiejętności. ...
HARMONIJNY ROZWÓJ – Poznawanie i rozumienie
Harmonijny Rozwój - Zmysły i ruch zawiera ćwiczenia wspierające wszechstronny rozwój dzieci. Za pomocą programu edukacyjnego dzieci mogą nauczyć się m.in. pracy zespołowej, samokontroli i koncentracji. Główne in...
HARMONIJNY ROZWÓJ – Zmysły i ruch
Harmonijny Rozwój - Twórczość i konstrukcje jest zbiorem gier i zabaw dla dzieci w wieku 5-7 lat. Ćwiczenia zawarte w aplikacji aktywizują dzieci, wspomagają ich rozwój oraz przygotowują do nauki. Interesująca propozycja...
HARMONIJNY ROZWÓJ – Twórczość i konstrukcje
Dla kogo? Nowatorski Program do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych jest przeznaczony do wsparcia rehabilitacji neurologicznej. Ma wiele zastosowań u osób dorosłych z zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwoweg...
ExeSystem

ExeSystem

5 399,00 zł 5 499,00 zł
Dla kogo? Kokolingo to pierwsza kompleksowa aplikacja logopedyczna. Powstała z myślą o dzieciach potrzebujących korekcji wad wymowy ze względu na zaburzenia artykulacji. Pomaga niwelować najczęściej występujące wady wymowy u dz...
Kokolingo

Kokolingo

4 459,00 zł
Dla kogo? BoardMaker z rozszerzeniem Speaking Dynamically Pro jest programem wspierającym komunikację alternatywną do tworzenia mówiących tablic komunikacyjnych, planów dnia, nakładek, kart pracy. Jest doskonałym narzęd...
BoardMaker & Speaking Dynamically Pro - licencja elektroniczna
Dla kogo? mTalent Potrafię. Obszar matematyczny dla klas 4-6 to interaktywny program z ćwiczeniami i materiałami multimedialnymi przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone zajęcia związane z m...
mTalent POTRAFIĘ. Obszar matematyczny (kl. 4-6)
Dla kogo? mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny dla klas 4- 6 to multimedialny program z materiałami i ćwiczeniami interaktywnymi przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone zajęcia w obszarz...
mTalent POTRAFIĘ. Obszar polonistyczny (kl. 4-6) + gra Ortografia na 6
Dla kogo? mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna to program, który powstał z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami kom...
mTalent Autyzm (Mowa bierna + Mowa w kontekście społecznym) - pakiet + książka Lego w terapii autyzmu
Dla kogo? mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz.1 to pomoc terapeutyczna w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Zawiera zadania interakty...
mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1
Dla kogo? Pakiet mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI zawiera multimedialne ćwiczenia przeznaczone do nauki czytania oparte na zbiorze sylab otwartych oraz inspirowane metodą 18 struktur wyrazowych. Ta pomoc dydaktyczna i terapeutyczna p...
mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI (I + II) - pakiet
  • Ponad 20 lat na rynku

  • tylko legalneoprogramowanie

  • szybkie dostawy

  • możliwość negocjacji cen

  • Bezpieczne zakupy

  • Profesjonalnedoradztwo

  • Przejrzyste zakupy

Na blogu

Tablica manipulacyjna w terapii SI i logopedycznej

Tablica manipulacyjna w terapii SI i logopedycznej

09-05-2022
Tablica manipulacyjna, tablica sensoryczna czy nawet tablica edukacyjna. Trzy nazwy, pod którymi kryje się świetna pomoc, którą możesz wykorzystać w terapii integracji sensorycznej, logopedycznej czy wtedy, gdy chcesz zadbać o rozwój dziecka. Poznaj korzyści i ćwiczenia terapeutyczne...

więcej

Diagnoza: opóźniony rozwój mowy

Diagnoza: opóźniony rozwój mowy

22-04-2022
Opóźniony rozwój mowy, to informacja, że dziecko nie mówi, jak mówić powinno w danym roku życia. Co dalej? Jak wygląda terapia logopedyczna?

więcej

Autyzm a terapia logopedyczna. Studium przypadku – od diagnozy po terapię

Autyzm a terapia logopedyczna. Studium przypadku – od diagnozy po terapię

28-03-2022
Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem może być sporym wyzwaniem. W przypadku dzieci autystycznych, opracowanie programu usprawnienia funkcji mowy i wdrożenie prawidłowej terapii, jest wyzwaniem, ale postępy, jakie widać podczas zajęć, dają bardzo dużo satysfakcji. Poznaj historię...

więcej