Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 ele. (dla dzieci ze SPE)

 • Obserwuj produkt:
 • Producent: KODUJMATA

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 545,00 zł brutto
 • Czas realizacji: 1-3 dni
 • 648,00 zł z VAT

 • Cena produktu z transportem od: 671,00 zł z VAT – Kurier - DPD<br/>Bezpłatny transport już od 700,00 zł

  Cena produktu z transportem od:
  671,00 zł z VAT – Kurier - DPD
  Bezpłatny transport już od 700,00 zł

Dla kogo?

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty – 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to zestaw przeznaczony do nauki i zabawy dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jest dostosowany dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dzieci autystycznych.

Stanowi świetne wprowadzenie do nauki kodowania, które dzieci przyswajają w sposób atrakcyjny i przystępny. Zestaw doskonale sprawdzi się również u dzieci bez zaburzeń jako środek wspierający ich ogólny rozwój. Kartoniki edukacyjne mogą być ciekawym elementem wyposażenia szkół podstawowych i przedszkoli, klas integracyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, gabinetu logopedy, różnego rodzaju placówek terapeutycznych, szkół specjalnych oraz placówek dziennego pobytu typu OREW.

Kartoniki edukacyjne wpierają dzieci w przyswajaniu wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Rozwijają u dzieci motorykę małą, percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Wspierają  dzieci w nauce orientacji przestrzennej, nauce dodawania i odejmowania czy klasyfikacji przedmiotów. Pomagają również dziecku nazywać, rozpoznawać i zrozumieć emocje swoje i innych.

Zestaw ma szerokie zastosowanie w różnego rodzaju aktywnościach i można dostosować go w zależności od potrzeb. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia i jest zgodny z podstawą programową dla dzieci przedszkolnych oraz dla 1 etapu edukacyjnego (edukacji wczesnoszkolnej).

 

 

 

10-dla-autystykow-autyzm Dla autystyków

Zestaw kartoników przeznaczony jest dla dzieci ze spektrum autyzmu.

53-percepcja-wzrokowa-zmysl-wzroku2 Dla osób słabowidzących

Kartoniki edukacyjne zostały stworzone z myślą o osobach słabowidzących, mają kontrastowe elementy i intensywne kolory.

75-zabkowanie-gryzak Emocje

Zestaw zawiera elementy dotyczące emocji i zachowania.

85-edukacja-przedszkolna2 Edukacja przedszkolna

Zestaw kartoników jest zgodny z podstawą programową dla przedszkoli.

86-edukacja-wczesnoszkolna-klasa-1-3-szkola-podstawowa Edukacja wczesnoszkolna

Produkt jest zgodny z podstawą programową dla szkół podstawowych (1 etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna).

24-logiczne-myslenie Logiczne myślenie

Zabawy z użyciem kartoników, np. podział na zbiory rozwija u dziecka umiejętność logicznego myślenia.

47-od-3-roku-zycia Od 3 roku życia

Kartoniki edukacyjne przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia.

64-sortowanie-dopasowywanie3 Sortowanie

Produkt można wykorzystać podczas wprowadzania pojęcia zbioru oraz podczas klasyfikacji przedmiotów.

 

Dlaczego warto?

W skład zestawu wchodzi 400 elementów, które można podzielić według różnych kategorii. Świetnie więc się sprawdzi do nauki podstaw kodowania. Ze względu na szybki rozwój technologii informacyjnej oraz coraz większe wykorzystanie programów edukacyjnych, komputerów, tabletów i robotów w szkołach i przedszkolach, coraz większy nacisk kładzie się na naukę kodowania. Dzieci najmłodsze, które nie opanowały jeszcze nauki czytania, uczą się prostego kodowania przy pomocy prostych robotów oraz z wykorzystaniem  konkretów- na przeznaczonych do tego specjalnych matach. Kartoniki edukacyjne przeznaczone są właśnie do tego typu kodowania. Można je wykorzystać na niebieskiej KodujMacie (nie jest ona dołączona do zestawu) lub stworzyć własną planszę do kodowania.

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Zestaw sprawdzi się w szkołach i przedszkolach do nauki i zabaw ogólnorozwojowych, jednak wykonany został przede wszystkim z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – głównie dzieciach słabowidzących oraz autystycznych. Nadrukowane na kartonikach elementy mają zwiększony kontrast oraz intensywne i łatwe do rozróżnienia kolory, a wielkość kartoników jest dostosowana do osób z wadą wzroku. Natomiast dzieci ze spektrum autyzmu skorzystają przede wszystkim z elementów dotyczących emocji i zachowania. Autyści często mają problem z nazywaniem i rozumieniem emocji oraz prawidłowym zachowaniem. Nie zawsze potrafią dostrzec, że ich zachowanie jest niezgodne ze standardami społecznymi, gdyż nie są w stanie ocenić, czy to, co robią, jest właściwe, czy też nie. Często też ich mimika twarzy nie pokrywa się z emocjami, które odczuwają. Nie zawsze wiedzą też, jak zareagować na daną sytuację lub jaka jest przyczyna zachowań innych osób. Bardzo ważna jest w tym zakresie rozmowa o emocjach, odczytywanie emocji z mimiki i zachowania innych, wskazywanie przyczyn i skutków danej emocji, rozróżnianie właściwych i niewłaściwych zachowań, a także nauka radzenia sobie z emocjami, w tym nauka sposobów na „rozładowanie” negatywnych emocji.

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 • Klasyfikacja przedmiotów

Zestaw składa się z 400 kartoników różnego rodzaju, jest więc pomocnym narzędziem do nauki klasyfikacji przedmiotów. Przydatny będzie również podczas wprowadzania pojęcia zbioru i nauki tworzenia zbiorów. Nauczyciel obserwując utworzone przez dziecko zbiory, może ocenić, czy  przeszło ono z poziomu przedoperacyjnego na poziom operacyjny. Przejście na poziom operacyjny jest niezbędne w przypadku dziecka kończącego przedszkole, więc jeśli u dziecka pojawiają się trudności z właściwym podziałem na zbiory, warto byłoby się temu bliżej przyjrzeć. Kartoniki mogą służyć więc nie tylko do nauki tworzenia zbiorów, ale też terapii związanej z pojawiającymi się u dziecka trudnościami w tym zakresie.

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 • Nazywanie i rozróżnianie kolorów

Ze względu na to, że kartoniki przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci słabowidzących, kolory nadrukowanych na nich elementów są intensywne i kontrastowe. Z pomocą kartoników dzieci mogą uczyć się nazywać i rozróżniać kolory, a także, w przypadku elementów wielokolorowych, tworzyć ich opisy z uwzględnieniem wszystkich kolorów.

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 • Gromadzenie wiadomości na temat pór roku

W skład zestawu wchodzą kartoniki z elementami, które można dopasować do poszczególnych pór roku. Mogą stanowić więc wprowadzenie do rozmowy na temat wszystkich pór roku lub jednej z nich. Z pomocą kartoników dzieci mogą gromadzić wiedzę na temat pogody i ubioru związanego z daną porą roku, mogą wymieniać cechy charakterystyczne dla każdej z nich, wskazywać aktywności i zasady bezpieczeństwa z nimi związane, a także porównywać ze sobą poszczególne pory

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 • Gromadzenie wiedzy na temat emocji i zachowania

Zabawa z wykorzystaniem kartoników edukacyjnych może być wprowadzeniem do zajęć na temat emocji i zachowania. Dzieci mogą dopasowywać nazwy emocji do pasujących do nich ilustracji. Mogą również wypowiadać się na temat własnych doświadczeń związanych z emocjami, wskazywać przykłady zachowań powodujących pojawienie się danej emocji, rozróżniać dobre i złe zachowania. Kartoniki można wykorzystać również podczas rozmowy dotyczącej radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami oraz podczas wspólnego tworzenia klasowych zasad.

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 


Pomysły na zabawę


 • Kodowanie z matą - rozwijanie percepcji wzrokowej, motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauka kodowania, gromadzenie wiedzy przyrodniczej

Zadaniem dziecka jest wyszukanie elementów pasujących do wskazanych kategorii i ułożenie ich we właściwym miejscu na macie. Przykładowo: z góry maty ułożone są ilustracje przedstawiające części ciała, natomiast z boku ilustracje przedstawiające pory roku. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazków przedstawiających ubrania w ten sposób, aby pasowały zarówno do części ciała, jak i pory roku, np. czapka powinna się znaleźć w miejscu, gdzie jest „zima” i „głowa”.

 

Można tu pracować z całym zestawem (ze względu na dużą ilość elementów można to zadanie wykonać z większą grupą) lub z wybraną częścią elementów. Zadaniem dziecka jest stworzenie zbiorów z wybranych elementów. W przypadku wyboru mniejszej części zestawu dzieci mogą gotowe zbiory ułożyć na macie. Starsze dzieci mogą same stworzyć kategorie, według których tworzą swoje zbiory, najmłodsi zaś mogą dopasować elementy do wskazanych kategorii. Na koniec dzieci uzasadniają, dlaczego wybrane przez nich elementy pasują do każdego ze zbiorów.

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 • Kalambury - edukacja społeczna, stosowanie się do określonych zasad

W tej zabawie należy wykorzystać elementy należące do jednej, tej samej kategorii. Kartoniki schowane są do woreczka. Dzieci podzielone są na dwie grupy, stoją w dwóch rzędach naprzeciwko siebie. Naprzemiennie dziecko z każdej grupy losuje kartonik. Zadaniem dziecka stojącego na początku rzędu jest przedstawienie tego, co znajduje się na kartoniku za pomocą mimiki lub gestów. Dziecko z drugiej grupy ma za zadanie odgadnąć, co dziecko z przeciwnej grupy przedstawia. Jeśli odgadnie prawidłowo, grupa otrzymuje punkt. Wygrywa grupa, które zdobędzie większą liczbę punktów.

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 • Co nie pasuje? - rozwijanie percepcji wzrokowej, umiejętności logicznego myślenia, klasyfikacja przedmiotów

Przed dzieckiem leżą różne zbiory. Zadaniem dziecka jest dokładne przyjrzenie się wszystkim elementom w danym zbiorze, wybranie elementu, który nie pasuje do reszty oraz uzasadnienie swojej decyzji

 

Co zawiera?

 • W skład zestawu wchodzi 400 kartoników, w tym zestaw dla dzieci niedowidzących oraz zestaw dla dzieci ze spektrum autyzmu.

 • Zestaw dla dzieci niedowidzących (174 elementy): słowa, obrazki i litery (109 elementów), kropki do liczenia (10 elementów), liczby oraz znaki prostych działań (20 elementów), start, meta oraz strzałki wskazujące kierunki (11 elementów), figury w różnych kolorach (24 elementy).

 • Zestaw dla dzieci autystycznych: sylaby + obrazki (71 + 8 elementów), orientacja przestrzenna i przyimki (8 + 9 elementów), pogoda, pory roku, ubrania i części ciała (5 + 8 + 30 + 6 elementów), homonimy (15 elementów), czynności poranne (20 elementów), emocje (30 elementów), zachowania (8 elementów), gesty (7 elementów).

 

Kartoniki edukacyjne do niebieskiej KodujMaty — 400 elementów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Główne informacje

Ilość elementów: 400.

Podział na zestawy dla dzieci niedowidzących oraz dzieci ze spektrum autyzmu.

Kartoniki są usztywnione i dwustronnie foliowane, mają intensywne kolory.

Produkt stanowi uzupełnienie do niebieskiej KodujMaty.

W skład zestawu wchodzą elementy z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej.

Błyskawiczna dostawa

Błyskawiczna dostawa

Kupujesz bezpiecznie w sprawdzonym sklepie

Kupujesz bezpiecznie w sprawdzonym sklepie
Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Niniejszy opis podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania bez zgody właściciela.
Ikony pochodzą ze strony https://www.flaticon.com/

Na blogu

Blog

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup oprogramowania i sprzętu dla niepełnosprawnych w 2024?

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup oprogramowania i sprzętu dla niepełnosprawnych w 2024?

23-02-2024
W dzisiejszych czasach dostęp do nowoczesnych technologii i możliwość swobodnego poruszania się stanowią fundament uczestnictwa w życiu społecznym. Dla osób niepełnosprawnych te aspekty mogą jednak stanowić znaczące bariery, ograniczając ich aktywność zawodową, edukacyjną oraz... Więcej
Jak wyciszyć dziecko - 9 sposobów na wyciszenie dziecka, gdy jest przebodźcowane

Jak wyciszyć dziecko - 9 sposobów na wyciszenie dziecka, gdy jest przebodźcowane

20-12-2023
Żłóbki, przedszkola, ale i dom to miejsca: gdzie dzieci edukują się, rozwijają swoją kreatywność, poznają siebie, ale i mają styczność z innymi osobami, często dla nich początkowo obcymi. To miejsca, w których ciągle coś się dzieje, które dostarczają dzieciom różnych... Więcej
Zabawki terapeutyczne i edukacyjne – mądry pomysł na prezent dla trzylatka, dwulatka i niemowlaka. Co wybrać? Sprawdź 33 pomysły na prezent dla dziecka.

Zabawki terapeutyczne i edukacyjne – mądry pomysł na prezent dla trzylatka, dwulatka i niemowlaka. Co wybrać? Sprawdź 33 pomysły na prezent dla dziecka.

21-11-2023
Wybór zabawki dla dziecka nie jest prostą sprawą. Wie o tym każdy, kto chociaż raz zmierzył się z tym zadaniem. Trudności może przysporzyć już sam pomysł na prezent. Jeśli dodamy do tego ograniczony budżet lub specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka, to stajemy przed... Więcej